Over Boerderij in de kijker

Boerderij in de kijker is een vereniging van circa 45 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is om boeren en burgers te verbinden. Om kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap te laten ontdekken en beleven en daarmee de kennis te vergroten over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. Want veel jongeren komen nooit op een boerderij!

Via dit initiatief komen jaarlijks tussen 12.000-15.000 kinderen en 3.000 begeleiders op een boerderij. Met de ambitie om meer kinderen te bereiken is de vereniging in 2019 uitgebreid. Er is op dit moment voor alle scholen van de provincie Utrecht binnen 15 minuten rijden een gekwalificeerde educatieboer in de buurt  die met plezier kinderen het boerenleven laten zien.

Platform Boerderijeducatie Nederland

boerderij-educatie Utrecht

Vereniging Boerderij in de kijker maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. Op de website  www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

Bestuur

Wim Westeneng (voorzitter)
Karin Hilhorst (secretaris, promotie)
Jan van Wijk (penningmeester)
Christel van Dam (intern netwerk, werving en promotie)
Christianne Hennipman (ondersteunend)

Ondersteuning

Michelle Poort (coördinatie, beleid)
Thea Graaff (intern netwerk en materiaalbeheer, organisatie BHV, administrateur)
Eliane Poort (website, vormgeving)
Mick Zwart (communicatie, nieuwsbrief)

Financiering

Boerderij in de kijker ontvangt financiële bijdragen van: De Provincie Utrecht, ZuivelNL, Jong Leren Eten, Utrechts Landbouwsteunfonds, Stichting Lamoli, Nemelco, Platform melkgeitenhouderij en Onderling Verzekerd 

 

Deze website  is een product van de vereniging Boerderij in de kijker.

Postadres

Boerderij in de kijker
Zuidereind 25
3741 LG Baarn

EMAIL: p.hilhorst@hetnet.nl

Contact persoon

Michelle Poort

TELEFOON:+31 (0)6 169 72 369
EMAIL: info@boerderijindekijker.nl