Over Boerderij in de kijker

Boerderij in de kijker is een vereniging van circa 32 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is de toegankelijkheid van het platteland te vergroten voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit wil de vereniging bereiken door kwalitatief hoogwaardige boerderijlessen aan te bieden aan basisscholen in de provincie Utrecht. De vereniging Boerderij in de kijker en de lokale natuur- en milieueducatiecentra (NME) zorgen samen voor financiering, behoud en verbetering van kwaliteit van het aanbod.

Platform Boerderijeducatie Nederland

boerderij-educatie Utrecht

Vereniging Boerderij in de kijker maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. Op de website  www.boerderijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.

Bestuur

Wim Westeneng (voorzitter)
Nicolien Peek (secretaris, promotie)
Jan van Wijk (penningmeester)
Wilma van der Louw (intern netwerk, werving en promotie)
Christianne Hennipman (certificering Boerderijeducatie Nederland)

Ondersteuning

Michelle Poort (coördinatie, beleid)
Thea Graaff (intern netwerk en materiaalbeheer, organisatie BHV, administrateur)
Davida Mentink (nieuwsbrief)
Mick Zwart (communicatie, nieuwsbrief)

Financiering

Boerderij in de kijker ontvangt financiële bijdragen van: De Provincie Utrecht, ZuivelNL, Stichting Lamoli, Nemelco en De Onderlinge Verzekeringen

 

Deze website  is een product van de vereniging Boerderij in de kijker.

Postadres

Boerderij in de kijker
Achterdijk 31
3981 HA Bunnik

EMAIL: info@boerderijindekijker.nl 

Contact persoon

Nicolien Peek
Achterdijk 31
3981 HA BUNNIK

TELEFOON: 030-6567407